Drømme

K U N S T T E R A P I

Theart.dk

Drømme

 

”Det er eventyrtrangen, der bærer menneskets udvikling i sig” (Knud Rasmussen)

Når jeg citerer polarforskeren Knud Rasmussen, er det, fordi jeg opfatter drømmene som vore egne, indre

fortællinger om de store, ukendte vidder i os selv, som er spændende og værd at udforske.

Drømmene kan på den måde være med til at vække en eventyrtrang og en lyst til at rejse ind i sig selv.

 

Hvis du ønsker det, kan dine drømme indgå som en del af dit arbejde

med dig selv.

Mit arbejde med drømme bygger på C. G. Jungs drømmeforståelse

og hans omfattende arbejde med drømme.

For Jung var en af drømmenes vigtige funktioner, at de kunne

hjælpe os videre i vores udviklingsproces. Jung fandt frem til,

at vi gennem vores drømme kan få et mere helt og autentisk

billede af os selv, fordi drømme gennem deres kompensato-

riske funktion er med til at skabe helhed og sammenhæng i

vores bevidste tænkning, så vi på den måde lærer at tænke

mindre ensidigt om os selv og andre.

Drømmene kan således fortælle dig noget om kvaliteter i dig,

som du ikke er bevidst om, men som alligevel er en del af din

daglige adfærd og dine reaktioner i relationer til mennesker i

dine omgivelser – både de nære og de mere perifere

relationer.

At forstå dine drømme giver dig et redskab til støtte og til

at fremme din udviklingsproces, fordi du kan bruge de

fleste drømme til at lære noget om dig selv og din adfærd.

Hvad er drømme?

Drømme har altid været noget, mennesker har lagt vægt på og gjort brug af i en eller anden grad.

Somme tider møder man den opfattelse, at "drømme bare er noget pjat...”, og at de slet ikke har hold i virkeligheden.

Men siden C. G. Jungs omfattende arbejder med drømme har anvendelsen af drømme udviklet sig og har vundet stort indpas i mange sammenhænge og indgår inden for psykologien i mange forskellige forsknings- projekter.

Drømme er en genvej til den ubevidste del af os selv. Ved at have en kontakt til drømmene, kan vi inddrage dem i vores forståelse af os selv, og vi kan opnå en udvidelse af mulighederne for at få kendskab til alt det, der ligger i vores ubevidste.

 

En af grundene til, at der er en skepsis overfor anvendelsen af drømme kan skyldes, at drømmene taler et sprog, som anvender symboler, og som er helt anderledes opbygget og uden den struktur, vi kender fra det sprog, vi anvender i vågen tilstand. Så derfor kan drømmesproget være ganske uforståeligt for vores hverdagsforståelse. Symbolerne i drømmene er nemlig en blanding af billeder, kropslige impulser og emotioner.

Symbolsproget har ikke den opbygning eller den logik, vi er vant til, og det betyder, at drømmene kommer til at virke urealistiske og eventyragtige. Så hvis vi vil forstå drømmesproget, skal vi lære at opfatte og forstå på en anden måde, end vi er vant til, og altså lære at forstå med vores sansning, emotioner og intuition.

 

Det kræver oftest en udenforstående til at hjælpe en med at forstå sine drømme, og jeg vil kunne være dig

behjælpelig, da jeg har flere års erfaring i at arbejde med drømme - både i egenterapi og i drømmegrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 © All Rights Reserved