Hvad

K U N S T T E R A P I

Theart.dk

 

Hvad er kunstterapi?

 

Kunstterapi er en særlig form for psykoterapi, fordi den både henvender sig til mennesker, der har det fint og er velfungerende, men som ønsker at udvikle sig, og også henvender sig til mennesker, der har det svært, er inde i en personlig krise, har en depression, eller som har problemer med afhængighed, spiseforstyrrelser eller andre ting.

 

Du kan gennem et kunstterapeutisk forløb:

- finde nye ressourcer, overkomme kriser og udvikle dig

- styrke dit selvværd, din livsglæde og din energi

- få en større erkendelse af din personligheds

mangfoldighed

 

Kunstterapi er psykoterapi, hvor kreative udfoldelser udgør en

del af den terapeutiske proces.

Vi arbejder med maleri, lerfigurer og kropslige måder at udtrykke

sig på.

 

Kunstterapien, som jeg er uddannet i, er funderet i den

analytiske psykologi grundlagt af C. G. Jung.

 

Den analytiske psykologi bygger på menneskets evne til

at hele sig selv indefra, og har på den måde en tæt kobling til

de resultater, man de seneste år har opnået indenfor den nyere

affektforskning og hjerneforskning.

 

 

 

 

Copyright 2015 © All Rights Reserved